Jihočeský krajský svaz házené

27.3.2017 otevřeno: 596 x

VAJGAR CAMP 2017

Házená Jindřichův Hradec pořádá VAJGAR CAMP 2017 - letní sportovní kemp v Jindřichově Hradci 9. - 15. 7. 2017

 Cíle kempu

- poskytnout plnohodnotné sportovní využití prázdninového týdne pro děvčata a chlapce se zaměřením na házenou, vhodné pro začátečníky až závodní sportovce, pro sourozence či kamarády-kamarádky, kteří mají rádi míčové kolektivní hry

- zdokonalit sami sebe v technice, rychlosti, všeobecné pohyblivosti

- setkání s osobnostmi házené

 

Systém kempu

- účastníci budou rozděleni do skupin podle obtížnosti s ohledem i na věk

- tréninky budou probíhat na 4-5 sportovních stanovištích

- individuální přístup trenérů k účastníkům

- atraktivita, zábava

 

Stravování

4x denně v centru města, pitný režim zajištěn po celý den

 

Příjezd účastníků

v neděli 9.7.2017 od 15hod do 16hod - SH U Stadionu 1137/II, Jindř. Hradec


 

Přihlášky je nutné podat nejpozději do 31.5.2017

- zaslat poštou na adresu:

 Házená Jindř. Hradec, U Stadionu 1137/II, 377 01 Jindř. Hradec

- e-mailem na adresu: jar.krupicova@centrum.cz

formulář naleznete na webových stránkách www.hazenajh.cz

 

Kontakty

vedoucí kempu: Ing. Krupicová Jaroslava  mob. 723 520 104

šéf trenér kempu: Petržala Karel - mob. +420 607 761 086 

 

Setkání se zajímavými osobnostmi házené