Jihočeský krajský svaz házené

11.4.2018 otevřeno: 391 x

Usnesení z konference JKSH z 10.4.2018

Dne 10.4.2018 se konala nevolební konference Jihočeského krajského svazu házené.

 

                Usnesení z jednání Krajské konference Jihočeského krajského svazu házené

                                            konané 10.4.2018 v Českých Budějovicích

 

1.     Krajská konference Jč KSH schvaluje volbu pracovního předsednictva  ve složení Karel Šulc,Ing.Jaroslava Krupicová, Ing.Jiří Větrovský a program jednání konference bez dalšího doplnění.

 

2.     Krajská konference Jč KSH schvaluje volbu  mandátové a návrhové komise ve složení:                                                                                                                                                                mandátová komise      Ing.Anna Pražáková     

                                        Bc.Marcela Hovorková

           návrhová komise          Filip Barták

                                        Miroslav Vávra

 

3.     Krajská konference Jč KSH schvaluje volební a jednací řád, předložený Exekutivou Jč KSH bez dalšího doplnění.

 

4.     Krajská konference Jč KSH bere na vědomí zprávu předsedy Exekutivy Jč KSH  pana Karla Šulce za období  mezi konferencemi od 27.4.2017 až 10.4.2018, doplněnou o zprávy jednotlivých předsedů komisí Jč KSH.

 

5.     Krajská konference Jč KSH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2017. 

 

6.     Krajská konference Jč KSH schvaluje rozpočet Jihočeského krajského svazu házené na rok 2018.

 

7.     Krajská konference Jč KSH schvaluje návrh kandidátní listiny podle zásad Exekutivy ČSH a Rady ČSH

prezident ČSH: Jaroslav Chvalný

členy Exekutivy ČSH: Karel Šulc, Petr Novák, Ilona Hapková, Vojtěch Srba, Daniel Čurda

 

8.     Krajská konference Jč KSH ukládá Exekutivě Jč KSH co možná v největší možné míře zajištění finančních prostředků na rok 2018 a to i s ohledem na rozvoj mládežnické házené, spojený s uspořádáním  Putovního poháru Jihočeského Jč KSH v roce 2019. Podání grantů na KÚ České Budějovice apod.

 

9.     Krajská konference Jč KSH ukládá Exekutivě Jč KSH  připravit strukturu soutěží s ohledem na spolupráci s Hornorakouským svazem házené a Plzeňským svazem házené.